ساعت های سه موتوره چه چیزی را نشان می دهند؟

منظور از ساعت های سه موتوره دسته ی خاصی از ساعت های آنالوگ است. در این ساعت های آنالوگ شما علاوه بر عقربه های اصلی، چند عقربه ی کوچک تر نیز در دایره هایی مجزا مشاهده می کنید. اما آیا به راستی این ساعت ها چند موتوره هستند؟ پاسخ این سوال منفی است. اصطلاح ساعت […]

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا